tn_Goulds Amadine Chloebia gouldiae 3

Nyborg Fugle- og Stuekulturforening
af 1924

Årets fugl 2003 Pragtrosella

Opdateret

29. november 2018

 

Sådan finder du Kaliffenlund

Denne side er sidst opdateret
den 10. november 2018

Generalforsamling på Kaliffenlund
 onsdag d. 16. januar 2019, kl. 19.30

Dagsorden:   

1.

Valg af dirigent.  
 

2.

Valg af 2 stemmetællere og en referent.
 

3.

Beretning v/formanden.
 

4.

Regnskab v/kassereren.
 

5.

Indkomne forslag.
 

 

 

 

6.

Valg:

 

 

Formand, på valg er:

 

 

Arly Sanders

 

Til bestyrelsen, på valg er:

 

 

Harry Thorsen modtager ikke genvalg
 

 

 

Gerner Pedersen
 

 

 

 

 

 

 

7.

Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er:

 

 

Stig Nielsen
 

8.

Valg af revisor, på valg er:

 

 

Alex Andersen
 

9.

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

 

 

Kurt Nielsen
 

10.

Eventuelt.

F Kaffe og brød

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 8. januar. 

Foreningen er vært ved kaffen

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være valg af:

Årets Fugl 2019.

Uddeling af pokaler og diplomer til Året Fugl og lokale Førsteopdræt.

Se billeder fra generalforsamling 2018