Sangtimalier

Pasningsvejledning for Sangtimalier:

1. Dyreart: Videnskabeligt navn: Timaliidae

Dansk navn: Sangtimalier

Latin Navn: Leiothrix lutea

2. Fuldvoksen størrelse: Sangtimalier 11-16 cm

3. Forventet levealder: Omkring 15 år

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur: Et bur skal være så langt, at fuglene kan flyve i buret. Derfor anbefales et bur, der er minimum H80 x D120 x B80 cm. Buret indrettes med siddepinde af naturtræ og forskellig tykkelse i enderne af buret, så fuglene kan flyve frit gennem buret. Buret anbringes ikke på gulvet, men stilles på et bord eller i en reol uden træk og uden direkte sol. Vand- og foderskåle anbringes, så fuglene ikke kan klatte i skålene. Bunden af buret dækkes med et bundlag, der let kan udskiftes efterhånden, som det bliver snavset. Disse arter har forholdsvis tynd og rigelig afføring.

Udendørsvolierer bør have en størrelse på minimum H200 x D300 x B100 cm. Fuglene skal altid have adgang til et frostfrit rum. Udendørs volierer skal være forsynet med en sluse, så fuglene ikke uforvarende kan flyve ud.

5. Særlige pasningsbehov herunder særlige krav til temperaturforhold: Sangtimalier bader jævnligt og har brug for rent vand hver dag. Sangtimalier er generelt hårdføre fugle, og kan holdes udendørs i frostvejr.

6. Stimulering og behov for motion: Som alle andre fugle har denne art brug for motion. Det sikres bedst ved at holde dem parvis i rummelige bure eller volierer. Holdes de parvis, vil de stimulere hinanden.

7. Fodring: Sangtimalien har brug for et bredt udvalg af fødeemner, hvoraf de vigtigste er frugt og insekter. Som grundfoder kan man anvende et færdigt universalfoder, der kan købes ved dyrehandlere. Sammen med universalfoderet gives frugt, enten i halve eller ituskåret (fx æble, pære, banan, hyben, blomme, appelsin eller melon), samt tilskud af levende eller frosne insekter eller insektlarver. Sangtimalierne er hovedsageligt insektædende, men supplerer deres kost med frugt.

8. Sociale behov: Sangtimalien lever i naturen parvis i yngletiden, og solitært eller i mindre grupper uden for denne. Sangtimalien bør dog som udgangspunkt ikke holdes enkeltvis.

9. Formering, yngelpleje og eventuel neutralisation: Der er tale om rimeligt ynglevillige fugle. I naturen yngler de i selvbyggede, åbne reder. I fangenskab skal de have adgang til egnet redemateriale, såsom afklippet græs, små kviste, mos og evt. kokostrevler. Efter parringen lægger hunnen 2-4 æg, alt efter art, i et kuld. Rugningen påbegyndes normalt, når 2. æg er lagt. Rugetiden er ca. 11-13 dage, hvorefter ungerne klækker indenfor ca. 24 timer, der ses dog af og til enkelte efternølere. Begge køn ruger på æggene. Til opmadning af ungerne gives der levende eller optøede frosne insekter/insektlarver. Cirka 14 dage efter klækningen forlader ungerne reden og bliver fodret af forældrene i yderligere 2-3 uger.

10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel: Fugle er gode til at skjule sygdom. Derfor skal man være opmærksom på de mindste tegn på, at fugles ikke trives, således at behandling kan sættes ind i tide. Den raske fugl er livlig og bevæger sig hyppigt i løbet af dagen ved at flyve og klatre. Fjerdragten er stram, ren og glat. Næb og fødder er rene og tørre, og øjnene klare og agtpågivende. Den syge fugl kan vise sine symptomer på mange forskellige måder. De mest almindelige tegn på sygdom er følgende:

· Nedsat ædelyst, fuglen sidder ved foderet uden at æde.

· Fuglen puster sig op, ser træt ud og sætter hovedet under vingen, også om dagen.

· Øjnene holdes halvt lukkede, tungt stødende åndedræt og ofte hvilende på begge ben.

· Tynd ildelugtende afføring.

Når sygdomstegnene tydeligt kan ses på fuglen, haster det med at få den til dyrlæge, da den på dette tidspunkt allerede er meget syg.

Øvrige informationer: Sangtimalier, er en asiatisk art, der har dens udbredelse er fra Kina, Nepal og ud på øerne i det sydkinesiske øhav.

Slutblok: Denne pasningsvejledning er udarbejdet af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (www.ldf-net.dk). Pasningsvejledningen indeholder generel information om pasning af en dyreart/dyregruppe. Yderligere oplysninger kan findes på biblioteket eller på ovennævnte og andre hjemmesider. Pasningsvejledningens faglige indhold er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr den 4.6.2014 i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen